در حال بارگذاری

نجات لاک پشت منقار عقابی از جلبک ها

20
نجات و تمیز کردن لاک پشت منقار عقابی از جلبک ها و صدف های دریایی توسط صیادان عسلویه.