در حال بارگذاری

بایدها و نباید ها

2947
وقتی با یه ناشنوا رو به رو می شی، باید بدونی چه طوری رفتار کنی، چه رفتارهایی خوبه و چه رفنارهایی اونها رو ناراحت می کنه؟
1396 اسفند 21
مردم و وبلاگ