در حال بارگذاری

مسعود کیمیایی در مراسم تشیع عزت الله انتظامی قهر کرد

7
اعتراض و قهر چند ثانیه‌ای مسعود کیمیایی به خاطر بی نظمی در مراسم تشییع پیکر عزت الله انتظامی