در حال بارگذاری

تقدیر از پرستاران فداکار زلزله کرمانشاه در مراسم روز پرستار

8
تقدیر از پرستاران فداکار زلزله کرمانشاه در مراسم روز پرستار / وزیر بهداشت در مراسم بزرگداشت روز پرستار از پرستاران فداکار در زلزله استان کرمانشاه تقدیر کرد.