در حال بارگذاری

آغاز فعالیت مجدد قطار نخجوان- مشهد

12
در جلسه مشترک میان مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن، مدیر‌کل راه‌آهن ناحیه آذربایجان ایران با مدیران مسافری راه آهن کشور جمهوری آذربایجان مقرر شد، از پنجشنبه 21 دی ماه سالجاری قطار نخجوان – مشهد مجدداً راه اندازی می شود.