در حال بارگذاری

نبود پل عابر پیاده تهدیدی برای دانش آموزان

10
نبود علائم راهنمایی و رانندگی و پل عابر پیاده در جاده روستای فارمد شهر مشهد باعث شده تا خطرات تردد خودروهای سنگین، عابران و دانش‌آموزان را تهدید کند.