در حال بارگذاری

آب‌ گرفتگی شدید در برخی خیابان‌ های مشهد

11
آب‌ گرفتگی شدید در برخی خیابان‌ های مشهد بارش شدید باران و تگرگ برای مردم این شهر دردسرساز شد.
25 فروردین 1397
خبری